• Inici
  • /Personal docent col·laborador

Uneix-te al nostre equip Funcions

El personal docent col·laborador està format per professionals externs a la UOC, experts en diferents disciplines que combinen l'activitat professional principal amb la col·laboració amb la UOC. La seva funció és acompanyar els estudiants en les assignatures i els programes. Hi ha dues figures de personal docent col·laborador: el tutor i el consultor (professor col·laborador).

Els consultors o professors col·laboradors s'ocupen de resoldre dubtes, dinamitzar els debats i proporcionar el retorn (feedback) als estudiants, mentre que els tutors acullen els estudiants nous, els orienten acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i els donen suport en el desenvolupament de les habilitats necessàries perquè es puguin moure amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual.

Funcions del consultor (professor col·laborador)

El consultor o professor col·laborador en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza i cohesiona els processos d'aprenentatge de l'estudiant amb una actitud proactiva.

Quines són les funcions del consultor? D'una banda, l'atenció docent individualitzada i col·lectiva dels estudiants, i de l'altra, el seguiment del seu procés d'aprenentatge durant el semestre. El consultor s'encarrega de resoldre dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, i també de proporcionar el retorn personalitzat per tal de facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant. A més, també pot dur a terme altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge. Es requereix que el col·laborador docent respongui les preguntes i comentaris dels estudiants en un màxim de 48 hores.

Funcions del tutor

La tutoria en l'àmbit d'una titulació forma part del model pedagògic de la UOC.

El tutor o tutora acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li dona suport en el desenvolupament d'habilitats perquè es pugui moure amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual. Així mateix, el tutor o tutora introdueix l'estudiant en el conjunt d'eines i recursos que li proporciona l'entorn virtual d'aprenentatge de la UOC, perquè en pugui obtenir, com més aviat millor, el màxim rendiment. També l'ajuda a conèixer la gamma d'oportunitats que la vida universitària posa al seu abast. En definitiva, el tutor o tutora facilita la integració de l'estudiant en la comunitat universitària d'una manera personalitzada.

A més, el tutor o tutora fa el seguiment de l'activitat acadèmica de l'estudiant, li dona orientacions generals i l'aconsella, de manera individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el procés formatiu vinculat a la Universitat. També resol els dubtes o consultes que l'estudiant li pugui formular. Es requereix que el tutor o tutora respongui les preguntes i els comentaris dels estudiants en un màxim de 48 hores.