• Start
 • /Personal de gestió
 • Share
 • Print

Join our team Join our team

Àrea de Desenvolupament Corporatiu: Tècnic/a de licitacions i contractacions per a l'Àrea de Desenvolupament Corporatiu (Temporal)

Description:

La persona seleccionada s’incorporarà com a Tècnic/a de licitacions i contractacions a l’Àrea de Desenvolupament Corporatiu de la UOC, i s’encarregarà dels processos de contractació dels diferents proveïdors amb els què treballa l’Àrea.

Funcions:

 • Redacció i preparació dels Plecs de Prescripcions Tècniques dels diferents serveis, realitzant el corresponent seguiment amb l’objectiu d’acomplir els terminis establerts per a cada fase del procés.
 • Redacció i preparació de contractes menors per a l’Àrea de Desenvolupament Corporatiu, vetllant en tot moment per l’acompliment dels terminis establerts per a cada fase del procés.
 • Suport als diferents equips en tasques relacionades amb l’activitat de l’Àrea de Desenvolupament Corporatiu.
 • Col·laborar i acompanyar a les àrees i estudis en tots els processos relacionats amb la contractació de serveis, subministraments i obres necessaris pel desenvolupament correcte de l’activitat.
 • Vetllar perquè el procés de compra sigui dissenyat, elaborat i executat correctament i de la manera més eficient possible.

Es farà una contractació laboral temporal a temps complet, amb previsió d’incorporació al gener del 2022.
El lloc de treball serà a Barcelona. No obstant, tenint en compte la situació actual provocada per la crisi del COVID-19, es teletreballarà fins que la situació canviï.

What we are looking for:

 • Titulació universitària a nivell de llicenciatura o grau o equivalent, en Màrqueting, ADE, Publicitat, o similar.
 • Experiència en la redacció de plecs tècnics per a licitacions i processos de contractació pública.
 • Experiència en entorns de màrqueting off/online i de desenvolupament de negoci.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Habilitat per a les relacions interpersonals i bon nivell de comunicació verbal  i escrita.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Domini del català i el castellà i nivell aproximat d’anglès B2 (bon nivell de comprensió lectora i d'expressió escrita).

We also value:

 • Màster, postgrau o cursos en matèria de contractació pública.
 • Experiència relacionada amb canals o mitjans online (premsa digital, xarxes afiliats, directoris...), canals offline ( premsa, ràdio, màrqueting directe...) i serveis en agències de mitjans digitals.

Role:

Administrative staff

To apply for the offers you are interested in, you must first register on the candidate's page.Close of call: 09/12/2021

< Back